8 mars 2017

Behövs denna dag?

Rubriken är bara en retorisk fråga. Att en sådan ens ställs är ett gott skäl till att Internationella Kvinnodagen behövs. 

Att det inte är självklart med jämställdhet och likställdhet är skäl nog för att uppmärksamma, uppmärksamma och uppmärksamma.

I år ställer jag bara tre enkla frågor. Kan du svara rakt och sanningsenligt på dem?

Länkar som finns med på bilden som QR-koder går dels till ett tidigare inlägg jag skrivit om genus och språk, dels till statistik från SCB (statistiska Centralbyrån) om kvinnors ekonomi - publicerat sommaren 2016)

(Om du vill får du dela bilden, bara du berättar var den kommer från)
#blogg100 - dag 8

4 kommentarer: