10 mars 2017

Att dubbelt tygla sig.

Vissa ord har trots att de ser exakt likadana ut, både olika betydelse och skilda ursprung. Det har skett en konvergens i ordet och vi har fått ett homonym. Ett sådant ord (eller två sådana ord) är tyg. Som i fartyg, seltyg, verktyg och linnetyg.

Den som har militär bakgrund vet att tyg ofta kan vara hårda. Dessa tyg kommer från fornsvenska ordet tygh, med betydelse don, anordning eller verktyg
Det andra ordet är ett teleskopord (förkortat) från gamla seltyg (som betyder tyg av vävt material). 
Därför har det märkvärdiga uppstått att tyg kan vara både hårt och mjukt.


Att tygla sig. Kommer från ridning, att tygla sin häst (dra i seltygen) är att hålla igen hästen alternativt att bromsa eller stoppa den. Uttrycket är överfört till människor (även om vi inte använder fysiska seltyg till det).

Konvergens. Ordet kommer från nylatinets convergeʹntia, som i sin tur kommer från latinets convergo, med betydelsen "löpa samman". Idag används ordet inom många olika området, till exempel fysik, dock alltid med betydelsen att flera skilda delar "kommer tillsammans".


Homonym. Homonymer är ord som stavas och uttalas likadant men som skiljer sig i betydelse/definition.

#blogg100 - dag 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar