13 maj 2016

Vad gör du för en bättre helg?

Ibland får en ta i lite själv, inte bara lita på andra utan jobba för att få det bra. Så här är mitt bidrag för en bättre fredag och kommande helg - kunskap.

Skratt. Troligtvis från början ett mer eller mindre onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord.  Från början betydelse ungefär låta mycket, larma, skratta högt eller skräna. Troligtvis släkt med engelskans scratch. För rätt många år sedan användes snarare orden le och löje med motsvarande betydelse som dagens skratt.


Ledig. Fanns redan i fornsvenskan med stavning ledhugher eller lipugher. Troligtvis ett äldre germansk ord, från lipu- (försedd med led). Osäkert om exakt härledning, men kan höra ihop med att ha sin led fri eller ha led rörlig.


Vila. På fornsvenska hvila, germansk ord som har motsvarighet i flera språk (till exempel weilen på tyska och  while på engelska - med helt annan betydelse idag). Kan spåras hela vägen tillbaka till indoeuropeiska.

#blogg100 - 74b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar