31 maj 2016

Språklig tillhörighet.

Det finns många skillnader inom språket svenska, bland annat beroende på var du bor, vad du jobbar med, vilket kön du har och hur gammal du är. Här en kort introduktion i hur språkforskare kan se på detta.

Har förklarat det delvis förut men här en enkel förklaring av skillnaden mellan dialekt och sociolekt. Där dialekten klart är geografisk bunden och beroende, är sociolekten betingat av annat, såsom till exempel yrke, utbildning, inkomst och samhälleligt inflytande. Enkelt uttryckt är sociolekten delvis en klassfråga, men med flytande gränser. I den skiljer sig ofta termerna, bland annat beroende på i vilket sammanhang som samtalet utspelar sig. Här en förklaring till skillnaderna mellan sociolekt och dialekt (klicka).

Mer om just sociolekt skrev jag för nästan exakt ett år sedan här på bloggen (länk här).

Det finns även två andra typer av språklig tillhörighet, sexolekt och kronolekt.

Först sexolekt, som enkelt uttryckt är Språkliga drag associerade med könstillhörighet. Oavsett om du håller med om det eller inte har språkvetare slagit fast att finns dessa skillnader beroende på kön. Jag gjorde för några år sedan en intervju med Ylva Odenbring, som forskat i hur könsrollerna redan tidigt, i förskoleålder delvis slagits fast, Hela den artikeln kan du läsa här (länk t Högskolan i Borås).
Sedan kronolekt, som är språkdrag präglade av ålder. Enkelt uttryck är uttrycksformer som direkt kopplas till en åldersgrupp och som sedan inte följer med individerna i gruppen vidare in i nästa åldersgrupp.
Gränserna mellan kronolekterna är svårare att definiera, men tydligast är de särpräglade drag som finns för barn, ungdomar respektive äldre. 

Här en bra sida för mer förklaring i skillnader och varianter i det svenska (och andra) språket. Klicka.
#blogg100 - 92

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar