3 maj 2016

En frihet att värna.

Våra friheter är inget som vi bara kan ta för givet, även om vissa av dem är hela 250 år gamla. Idag inte bara firar vi svenska Tryckfrihetsförordningen, utan ställer oss även upp och försvarar allas vår rätt att uttrycka vår mening. Annars kanske någon tar den friheten ifrån oss?

Idag för exakt 250 år sedan kom världens äldsta tryckfrihetslag till. Det är den svenska (som dock inte är riktigt 250 år gammal, eftersom den togs bort några år) som inspirerat demokratirörelser runt om i världen.

Mest känt i kampen mot repressalier mot medier och redaktioner i Sverige är nog historien om Aftonbladet. Mer om den och mer därtill kan du läsa när du klickar här.

Och mer bakgrund får du när du klickar här (du kommer till Kungliga Bibliotekets hemsida) eller här när du kommer till Journalisten och en längre artikel av f d grävande journalisten Nils Funke (numera universitetsadjunkt).

#blogg100 - 64b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar