30 maj 2016

Ordet term.

Skillnaden mellan ord och term?
Meningar består av ord, ibland kan det förekomma termer, men även alla termer är ord (eller består av ord). Dock är inte alla ord termer.


En term är oftast bunden till ett yrke eller en tillhörighet i handlingar eller till exempel fritidssysselsättningar. Bergsklättraren, snickaren, sjuksköterskan har alla olika typer av termer som de använder, bland annat för att snabbare göra sig förstådda här och nu.

En term kan per definition vara ett enkelt ord, sett sammansatt ord eller till och med ett av flera ord sammansatt uttryck.

Här en bra länk som förklarar skillnaden på ord och term.

Citat:
”Fackexperter vill krångla till det!” hör man emellanåt. Att en fackspråklig text med många termer upplevs som krånglig, svårtillgänglig och ibland till och med snobbig beror på att den återspeglar en språkgemenskap som stänger den oinvigde ute. Men termerna är nödvändiga när experter inom ett visst fackområde kommunicerar sinsemellan; de behöver termerna för att säkerställa en så effektiv kommunikation som möjligt. 


Det finns (som med så mycket annat nu för tiden) även en databas över svenska termer, kallad Rikstermbanken. Klicka och kolla i den...

Term (substantiv). På svenska redan på 1600-talet via franskans terme från medeltida latinets terminus, fast då med betydelse avgränsa eller avsluta. Från början på svenska med betydelsen gränsmärke eller begränsa. 
Men... i betydelsen term (som i terminologi) använt  längre söderut i Europa inom vetenskapen (specifikt matematik och logik) redan i slutet på 1300-talet. Det är den senare användningen som gäller i svenskan idag.

Alla dessa lekter Det finns andra sätt att se på språket du använder dagligen. I morgon ska jag berätta om inte bara skillnaden mellan dialekt och sociolekt, utan även lite om vad sexolekt och kronolekt är. Välkommen tillbaka.

1000 inlägg
För övrigt, just detta inlägg är det tusende (1000) som jag skrivit på denna blogg. Wow. 
Tusen till?
#blogg100 - 91

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar