18 maj 2016

Kasammm!

Vad tillhör du?

Det är av yttersta vikt att vara social, att ha en känsla av sammanhang. Ibland funderar jag på om det inte är just detta som flest lider av i vårt moderna samhälle; känslan av att inte tillhöra.

"Beer selfie", tagen av mig april 2015 i Amsterdam.
Smarta mobilen gör inte nödvändigt oss människor mer smarta, i alla fall inte när det handlar om sammanhang. Denna motsägelse kan irritera, eftersom de sociala medier som många interagerar med just via mobilen ofta sägs just vara "sociala".

Problemet är ju att mycket av sammanhanget här och nu går förlorat eftersom fokus ligger på det som sker i skärmen, inte på verkligheten runt omkring. I sin tur medför den en stadig känsla av utanförskap, trots att du kanske aktivt deltar i just sociala medier.

Det finns ett uttryck som används inom bland annat vissa medicinska genrer, som stämmer rätt väl in på denna känsla av brist på sammanhang. Uttrycket är KASAM.

KASAM är en förkortning av "känsla av sammanhang". Och den mesta forskningen pekar på ett klart sammanhang mellan att ha god KASAM och att ha god psykisk hälsa. Oftast handlar denna forskning på hur allvarligt sjuka eller på annat sätt utsatta människor klarar av sina utmaningar. Men tankarna kan anpassas till oss alla. Och slutsatsen är enkel. Den som har en god känsla av sammanhang mår oftast bättre än den som inte har det.

KASAM beskrivs ofta med tre delar 

- Begriplighet: upplevelsen av inre och yttre skeenden
- Hanterbarhet: att de resurser dessa skeenden kräver finns tillgängliga
- Meningsfullhet: engagemanget i livets utmaningar
Ett sätt att klara svåra sjukdomar, klicka för artikel om cancerpatienter och KASAM.

Att forskningen så tydligt visar att människors känsla av sammanhang har betydelse för hur vi hanterar svåra situationer, är något man inte kan bortse ifrån, säger professor Ann Langius-Eklöf på Karolinska Institutet

Så då återstår frågan: Vilket är ditt sammanhang?

#blogg100 - 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar