23 maj 2016

Vad är svenska?

Tja. Antagligen danska. Eller isländska. Eller ett språk för de i Svealand för länge sedan. Eller vad du själv tror?

Läste nyligen en äldre artikel om vad språkforskare kommit fram till. Och det är inte riiiiiiktigt vad många tror. Intressant är dock utdrag ur artikeln nedan.


Citat ur artikeln i Språktidningen:

"Det är först när skrivna texter finns som det blir naturligt att tala om språket som en enhet skild från andra språk. Så länge det bara är fråga om att människor uttrycker sig olika, är det vanskligt att förklara eller ens tänka ut vad det egentligen är som är det nya språket. Om det finns texter att peka på ställer sig saken annorlunda. Det nya skriftspråket var alltså en viktig orsak till att språket fick ett eget namn. Men minst lika viktigt var det att skriftspråket hängde nära ihop med en politisk skapelse: den svenska staten. Staten behövde ett skriftspråk både för lagar och för annan administration, och valet stod i praktiken mellan Europas dominerande skrivna språk, latinet, och ett nytt eget skriftspråk baserat på det talade språket i landet. De styrande i Sverige satsade på svenska, som snart blev dominerande i statsförvaltningen och efter hand fick en allt starkare ställning i samhället"

Men som sagt det talade språket fanns långt innan det skrivna och vad som är svenskt eller inte har förändrats mååååånga gånger de senaste 100 åren.

Läs gärna hela artikeln, den är både intressant och insiktsskapande. Klicka här så kommer du rätt.
#blogg100 - 84

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar