11 maj 2016

Att täcka över.

Ibland ser ord lika ut, låter lika, men har olika betydelser. De kallas homonymer och jag har skrivit om sådana förut. Intressant eftersom de ofta inte alls har samma härledning språkligt sett, en slags språkhistorisk konvergens. Fast bland hänger orden liksom ihop ändå.

Kapell. En mindre kyrkobyggnad. Samma ord som engelskans chapel, från medeltida latinets capella (kort kappa) - viloplats för reliker (heliga föremål). Från början var det alltså inte vilken kyrkobyggnad som helst, men idag är det delvis förflyttad betydelse.
Capella är taget i sin tur från senlatinets cappa, traditionellt tros ordet komma från historien om Sankt Martin av Tours (Frankrikes skyddshelgon) som under sin tid som soldat gav en tiggare halva sin cape (överdragsrock). 

Intressant är nuvarande uttrycket a capella som betyder sång utan musikinstrument. Från början bara om äldre kyrkomusik, med betydelsen musik som i kapellet. I dag allmänt använt.

Kapell. Överdrag för fordon eller båtar. Ursprung i latinets capa - täcka över. Jämför med cape - överdragsrock.

Kapell. Musikgrupp. Samma ursprung som kyrkobyggnaden. Kom sig av att förr var det ofta många musiker som övade i kapellet före uppträdandet. Enkel förklaring, som en del tvistar om.

Mindre vanliga betydelser:
Kapell. Kemisk term. Kommer från latinets cupella - liten skål.

Kapell. Metallock för att skydda fänghålet på äldre kanoner. 

Läsa lite mer om homonymer, homofoner och homografer? Klicka här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar