16 juni 2017

Grekiska på svenska.

"Rena rama grekiskan" är ett uttryck som inte används så ofta i svenskan, men som är vanligt på engelska ("it's all Greek to me"). Men vi borde använda det oftare eftersom väldigt många ord och uttryck som är lite extra konstiga, gammalmodiga eller intrikata är just från grekiska. Här tre enkla exempel.

Taxidermist. Inget vanligt ord på svenska, men för den som kan engelska eller sin etymologi är det enkelt att förstå. Ordet har två delar taxi- och -dermi. Eftersom derma betyder hud på grekiska och taxis betyder att ställa iordning, arrangera eller ordning (när jag var på Cypern för länge sedan användes ordet ent(d)ax med betydelsen lugn, lugn) kanske den svenska betydelsen konservator (uppstoppare) är enklare att förstå?

Kardiografi. Återigen två ursprungliga grekiska ord som sats ihop. Kardi- kommer från grekiskans kardia med betydelse hjärta (ursprungligen från indoeuropeiskans kerd-). Och grafi kommer från ordet graphia med betydelse beskrivning av (kan vara både skriven och ritad). Kardiografi betyder på svenska att mäta hjärtat (eller egentligen registrering av hjärtverksamhet) och är i grunden en medicinsk term.

Botanik. Botanik är vetenskapen om växtvärlden. Från grekiskans botanikos som ungefär betyder om växter, det ordet kommer i sin tur från botane med betydelsen växt, planta, gräs, bete eller foder.

Och så några extraord från grekiskan som kan vara bra att känna till (de bildar ofta delar eller näst intill hela ord på svenskan):

Anti-. Betyder i motsats till eller på andra sidan.

A-. Prefix som används för motsatsord. Används i grekiskans med betydelsen inte eller utan. Se svenskans asexuell, amoralisk och agnostiker.

Hypo-. Under, underliggande, kommer underifrån eller mot 

Tes. Från grekiskans thesis med betydelse förslag, proposition.

Ja, det finns mängder med fler exempel...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar