8 februari 2016

Jag skriver.

Kommunikation är rubriken på nästan allt jag gör och gjort professionellt. Från min tid på teatern på 80-talet, via drygt 20 år inom journalistiken till dagens skribent, berättare och utbildare. En del tror kanske att en person som mest arbetat med eterjournalistik (radio och TV) har mindre vana av att skriva - det är mest en fördom.


Sedan jag slutade att arbeta uteslutande som journalist har skrivandet tilltagit. Reklam, marknadsföringskoncept, affärsutveckling och ren PR - allt innehåller ord, allt kräver en stor insats av en skribent.

Själva formuleringen av ord bör dessutom vara fysisk, det vill säga att rent konkret skrivas och uttalas. Att bara säga orden och meningarna i sina tankar fungerar dåligt.

Vad handlar det om då? Jo, här några enkla exempel.
 (Klickar du på bilderna, finns även en kortare beskrivning med) 

 

 

 

I alla dessa exempel är texten central, grundat i arbetet med att veta för vem budskapet är menat, via vilket medie (form) och med vilken önskad reaktion. Texter som kräver en van skribent, med förmåga att förstå kunden och kundens behov. Att skriva, helt enkelt.

Här kan du hitta min introduktion till denna text (klicka).
Och om någon eller några dagar berättar jag mer 
om att berätta och om att utbilda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar