10 februari 2015

Åsikt eller journalistik?

Det slår mig gång efter annan att väldigt många har svårt att skilja på åsikter och fakta. På åsikter och argument. Och på åsikter och god journalistik.
För det finns ingen konspirationsjournalistik i Sverige. Den stora merparten av journalister sliter varje dag med att försöka berätta skeenden, fakta och objektiva perspektiv. Trots det är det väldigt många som tror att en subjektiv åsikt är minst lika bra när vi ska besluta om saker. 
Detta är okunskap av den värsta, ignoranta sorten.

Åsikt. Att ha en egen "syn" på något, nuförtiden nästan bara abstrakt. Direkt besläktat med ordet anse. Ursprungligen användes ordet i svenskan uteslutande att för att se på något som har fysisk gestaltning, dvs motsvarande nuvarande ordet att åse.

Fakta. Från början den äldre formen faktum, från latinets factum med betydelse något gjort eller gärning. Idag med betydelse sakförhållande som gäller vid en given tidpunkt.

Objektiv. Saklig, opartisk. Att se på något utan värderande synvinkel. Motsats till subjektiv.

Subjektiv. Partisk. Att förhålla sig till något utifrån egna värderingar. Motsats till objektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar