26 augusti 2014

Ta det piano.

Att ta i när en spelar piano, är inte en helt enkel uppgift. Detta eftersom ordet piano, även om det har samma ursprung, ändå har två relativt skilda betydelser i dagens svenska. Och piano i betydelsen ta det lugnt är inte så nytt uttryck som du kanske tror.


Fråga vilken musiker som helst och hen vet att spela piano också betyder att spela mycket dynamiskt svagt. Ordet fanns i svenskan med just denna betydelse redan på 1600-talet.


Piano. Musikalisk dynamisk term. I noter skrivet med litet p. Två pp betyder pianissimo, eller mycket svagt.

Piano. Musikinstrument. Ett klaverinstrument, som i grunden är ett stränginstrument. Ljudet alstras när en hammare slår på mycket hårt spända strängar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar