28 oktober 2011

Danskar är lyckligast.

Var på seminarium i Borås igår, arrangerat av CAV (Centrum för Arbetsliv och Vetenskap). Två personer var intressanta att lyssna på: Jan-Åke Jonsson, före detta VD på SAAB, och Tomas Berglund från Göteborgs Universitet. Och detta var dagens clou: Danskar är "värst" i världen på att känna lycka...

Slutsatsen kommer från en massa vetenskapliga undersökningar om arbetsliv, tillfredsställelse, nöjdhet och känsla av nytta. Det görs en sådan stor undersökning i 30 vitt skilda länder i världen ungefär vart tionde år. Och det som märks tydligt är att Danmark sticker ut.

Fler anser nämligen i Danmark att det är ok att byta jobb än i andra länder, tryggheten vid anställning värderas lägre, omsättningen av personal är högre och sammantaget mår danskarna (enligt egen utsago) bättre av detta. Docenten och sociologen Tomas Berglund har i samband med detta också jämfört andra kriterier för välmående och kommit fram till att det är troligt att danskarna känner mer lycka.

Detta måste ifrågasättas tyckte jag och frågade herr Berglund hur detta är möjligt. Mannen är forskare som vetenskapligt måste kunna styrka sina uppgifter.

– Det är inte så att jag säger att danskar är lyckligast, utan att det är snarare så att det är troligt att de själva värderar sig som de som känner mest lycka. Och samtidigt måste jag erkänna att vi i samband med dessa undersökningar lägger ner en massa tid på att värdera orden, i samband med översättningar.

– Aha, säger jag. Det finns möjlighet till tolkningar...

– Jo. Och i samband med att motsvarigheten till svenska ordet "nöjd" skulle översättas, valde danskarna ordet för "tillfreds". Vilket enligt kunniga skulle fungera, fortsätter docent Berglund och ler.

– Vad betyder då ordet "lycka", undrade jag då.

Och då log docenten än mer. Och förklarade att däri ligger ett av huvudproblemen i denna jättestora undersökning, som översätts till många olika språk. Samtidigt anser han att danskarna under de undersökningar som gjorts alltid sticker ut, även om de i vissa fall är lika oss andra i Norden.

– Jag vet inte egentligen om danskar känner lycka mest, men jag tror att jag tydligt visat på att de faktiskt anser det själva...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar