21 april 2011

Bilder vi bildar med ord.

Svenska är fylld av metaforer. En metafor är ett bildligt uttryck, en språklig bild. Och eftersom många av dessa metaforer är kulturellt betingade gör det svenska svårförståelig för den som inte har det som modersmål. Fast även vi som alltid talat svenska kan ha problem med metaforerna...

En av det mest kända är "gå av stapeln". Betyder från början ett fartyg som lämnar stapelbädden vid varvet, på väg mot allt det nya. En del hävdar att det bara är just båtar och fartyg som kan gå av stapeln. Det måste anses delvis felaktigt, eftersom uttrycket omvandlats till en metafor. Det är svårt att hävda att en metafor bara kan användas för de objekt som uttrycket ursprungligen användes för. Då blir språket inte bara fattigt, utan exkluderande.

Att något är "överhängande" kan väl snarast förklaras med "händer snart" eller "hotfullt nära". Jag vet inte varifrån uttrycket ursprungligen kommer (vet du?), men för mig är det som att ett objekt är direkt ovanför mig och ramlar snart ner (på mig). Ett överhäng är en del av byggnad, naturföremål eller dylikt som inte har ett stöd direkt under - det hänger över. Frågan är om det egentligen är korrekt att använda uttrycket "faran är överhängande" rent semantiskt sett (kan en fara hänga löst ovanför?). Fast alla som behärskar svenska något sålunda förstår utmärkt vad som menas.
Vägen är "spikrak". Inget direkt konstigt med det. En spik är (oftast) helt rak. För att förklara att något är helt rakt, utan böjar eller kurvor använder vi uttrycket spikrak.

Problemet för de som inte har svenskan som modersmål är att vi talar för snabbt. När vi stoppar in en metafor i språket, måste den som lyssnar stanna upp, koda av metaforen och tyda andemeningen. Oftast hinner vi inte med och det bildliga uttrycket går förlorat. Och inte nog med det, språket förändras ständigt, bland annat på grund av den moderna tekniken. Ett exempel: Du kan väl googla det? För de som inte använder datorer ofta, kanske betydelsen "kolla upp det via internet" inte nödvändigtvis är solklar. Själv började googla på tidigt 90-tal, uttrycket att googla är något yngre än så.
Ett annat exempel: Det är Epakvalitet på den här saken. Eftersom varuhus-kedjan EPA försvann för ett antal år sedan har även uttrycket försvunnit. Epakvalitet är just avsaknad på kvalitet...

Till slut. Det är rätt roligt att hitta på egna metaforer. Kriteriet ska vara att det bildliga uttrycket verkligen kan förstås av mottagaren. Några av mina favorit-metaforer handlar om den som kanske inte är den smartaste:
- Inte den skarpaste kniven i lådan
- Ljuset är tänt, men ingen är hemma
- Hjulet snurrar, men hamstern är död...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar