9 april 2015

Språket och framtiden.

Språket förändras alltid, det formas och utformas av våra egna och vår grupps behov. Nedan följer den korta förklaringen av språkets nuvarande globala trend.

För mig är språket den kommunikativa faktor som bär och förmedlar gruppens identitet. Det vill säga, språket fungerar både som inkluderande och exkluderande kulturbärare. Vi lär oss sociala mönster, etik och outtalade regler genom HUR vi använder språket. Exkluderingen lyder då enligt denna tes: De som inte förstår "oss", är inte heller del av vår grupp.


Utifrån detta synsätt genomgår vi på jorden en stor revolution för närvarande. Det är ingen tillfällighet att det finns två stora trender för språkvetaren. Dels globala socialiseringen, där vi går mot ett språk, ett gemensamt uttryck. Dels specialiseringen, där grupper identifierar sig genom specialspråk, -ord och uttryck. Kan dessa två samexistera?

Andra om Språkets framtid. 
1. #blogg100s skapare Fredrik Wass artikel om språkframtid skrevs för två år sedan, allt som sägs i den gäller nog än (klicka).

2. I Dagens Nyheter för fyra år sedan, om influenserna utifrån. Och om den relativt onödiga snabbheten att anpassa oss (klicka).

3. Och en väl så intressant språkblogg om just språkhistoria och framtiden. Skriven för cirka ett och ett halvt år sedan, tar sig författarens framtidssyn direkt avstamp i pågående förändringar i svenskan (klicka).

#blogg100 - 40

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar