13 april 2015

Ord som ändras.

Vissa ord har en bakgrund i andra äldre ord, som inte längre används. Men genom att härleda språkuttryck och ord kanske vi kan få en större förståelse för vad vi egentligen säger till varandra.

Kumulera. Hopa, samla ihop. Från latinets cumulare med betydelsen hopa. Idag används ordet mycket sällan, eventuellt inom juridik där att kumulera betyder att till exempel slå samman flera straff. (Ja. Ordet för en viss typ av moln, cumulus, kommer från samma latinska ord)
Idag använder vi mest ordet med prefixen ack-, i ackumulera, med lite förändrad betydelse till ansamla.

Ked. Numera ovanlig skånskt uttryck för att var led på något. Mer vanligt är formen kedsam, som är samma ord som det betydligt enklare att känna igen - ledsam.

Vagant. Kringvandrande student eller präst (medeltid), vagabond. Idag använder vi inte detta ord, men däremot betydligt oftare det tillsammans med prefixet extra- som i extravagant.

#blogg100 - 44

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar