10 april 2015

... men hur kom vår svenska till?

"Flag of Sweden".
Licensed under Public Domain via Wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg#/
media/File:Flag_of_Sweden.svg
Igår skrev jag om den troliga framtiden för språk i allmänhet och svenska i synnerhet. Men för att förstå nu och framtid, måste vi känna vår historia.
Från vikingatidens början kan en säga att svenska som språk funnits. Men dåtidens språk skiljde sig otroligt mycket från dagens svenska.

Över diftongsvenska, via låneord och framför allt förenklingar, pratar vi idag ett språk som först 2009 fick status av nationellt språk. Ja, officiellt och juridiskt då.

Lättast är att läsa en relativt kort artikel, klickar du här kommer du till Svenska Institutets hemsida som har en bra genomgång av svenskas utveckling från talspråk till dagens mångfacetterade utformning.

Ett kort, men ack så viktigt citat får du direkt:
"Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800) kan man urskilja svenska som eget språk. Den första perioden (omkring 800–1225) kallas den runsvenska tiden, eftersom inskrifter med runor är de egentliga skriftliga källorna då. Så följer klassisk fornsvenska (cirka 1225–1375), yngre fornsvenska (cirka 1375–1526), äldre nysvenska (1526–1732) och yngre nysvenska (1732–). ..."
#blogg100 - 41

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar