14 februari 2015

Ett gott hjärta.

Fel kan ofta bli rätt -  för hjärtan kan mötas många vis. Läste nyligen en artikel om ordet love. Att många svenskar inte förstår att love absolut inte bara betyder att vara kär, utan snarare är ett allmän begrepp om kärlek på många vis. Något vi alla varit med om.

Under min tid på journalisthögskolan råkade jag ut för ett underbart litet språkligt missförstånd. En kamrat till mig sa till en blivande flickvän att jag "var kär". Den blivande flickvännen blev hjärtevarm och vågade fråga mig om vi två kunde bli ett. 
Stone heart, © Gunnar F Novik
Nu var det så att vår gemensamma vän var från Skåne och i Skåne används ordet kär mer ofta än i övriga landet i dess ursprungliga, fornsvenska betydelse. Vännen har efteråt berättat att han med uttrycket menade att jag var en bra och nära kamrat - en kär vän. Men fel blev rätt och det kan en ju bara vara tacksam för. Många år sedan var detta och numera är även denna före detta flickvän en vän, en kär vän.

Kär. På fornsvenska kær, har kommit till svenskan via medellågtyska och fornfranskans cher, ursprungligen ur latinets carus. Alla dessa ord har mer eller mindre samma betydelse - att känna djup omsorg/kärlek för någon.

Mer om Alla Hjärtans Dag kan du läsa mer om när du klickar här.
Och mina inlägg från två tidigare år just denna kalenderdag kan du läsa om här och här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar