13 februari 2015

Tre gånger olycklig.

Idag är det för första gången i år Fredag den trettonde. Märkligt att i år är det hela tre gånger som detta med att datumet 13 infaller på en fredag. Det är flest antal som är möjligt på ett år. Men egentligen betyder det ingenting.


Ursprunget till vidskepelsen och skrock angående fredag 13, handlar om att det är dubbel otur. För först var det en fredag som Jesus hängdes upp på korset, sedan har talet tretton länge ansetts olycksbringande. 
Läs mer om detta här.

Paraskavedekatriafobi. Fobi (ihållande rädsla) för just fredag den trettonde. Intressant ord som består av tre delar; paraskave-, -dekatria- och- fobi. De delarna betyder i nämnd ordning fredag, tretton och fobi.

Vidskepelse. På fornsvenska vidskipelse. Grundord skipelse betyder ungefär ställning eller förhålla sig (till något). Vid i betydelse som förledet van- i vantro - dvs försämra negativtger ungefärlig ursprungsbetydelse felaktigt ställningstagande. Idag liktydigt med övertro.

Övertro. Betyder inte att du tror för mycket, utan snarare att du tror på övernaturliga makter, ting och sammanhang.

Skrock. Fornsvensk ord med grundbetydelse rasslande ljud, dialektalt även skvaller, lögn, falskt prat och vidskepelse. Intressant att det här finns en likbetydelse mellan felaktigheter och vidskepelse. Från germanska skrakwa-, ett onomatopoetiskt (ljudhärmande) ord, med betydelse låta skränandeInga kommentarer:

Skicka en kommentar