8 december 2016

Tre användbara nyverb.

Igår skrev jag återigen om svenskan som ett föränderligt språk, och läste du bloggen för några dagar sedan känner du till att anglifieringen (svengelska) är en klar och tydlig pågående trend i språkförändringen.
Idag tänkte jag ge exempel på ord som är alldeles utmärkta att använda.


Lurka. från engelskans lurk, med betydelse avvakta i tystnad och eventuellt gömsle. Från början var detta i engelska ett vanligt uttryck på vissa rovdjurs beteende. Nuförtiden på engelska ett vanligt internetslang om person som lyssnar och läser av andras flöden på sociala medier utan att själv aktivt delta. Denna senare användning kan idag användas även på svenska. 
Inte att förväxla med gammaldags svensk användning, lurk (fornsvenska lurker) = grov och ohyfsad person.

Mejla. Ja, vad skulle du göra utan detta moderna ord, direktimporterat från engelskans to mail (att posta). På svenska med betydelse skicka e-brev. Bara du inte stavar det engelskt - "maila" - fyyyyyyyy!

Svajpa. Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen. Nytt på förra årets nyordslista och kanske finns en svensk motsvarighet i ordet svepa. Men. Ordet kan också användas i överförd betydelse - att ta bort något från ens uppmärksamhet - och det duger inte svepa till.

Ett ord saknar jag på svenska (och engelska) och det är kort ord för att ta en selfie. Selfa har jag hört någon enstaka gång, men det är inte etablerat i språkbruket

Gammalt användbart
Och så delar jag gärna med mig av tre mer eller mindre svåra och äldre svenska ord (även de nyord för länge sedan) som också är användbara:
- Perfid = Lömsk, illvillig. ex: Den där Jimmie är en perfid kille.
- Anomali = Avvikelse, oregelbundenhet. ex: Deras fakta visar på för mycket anomali.
- Amsagavidskeplig berättelse, löst prat. ex: Argumenten liknar mest amsagor

I slutet av december presenterar Språktidningen årets nyord...

#blogg24 - dag 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar