29 december 2016

Listdags: 20 största språken...

... i Sverige. Vet du vilka de är? Här är en enkel lista som gjorts av lingvisten Mikael Parkvall. Han gjorde listan först för drygt 10 år sedan och uppdaterade den för några år sedan.

Det finns några brasklappar om denna statistik, men i stort stämmer den. Listan från 2013 är publicerad i samarbete mellan Språkrådet och förlaget Morfem.

Listan gäller antalet personer som har ett språk som modersmål. I denna bild (citat Språktidningen) listas de 20 största språken och även med svenskt teckenspråk och våra officiella minoritetsspråk. Skillnaden idag lär vara att arabiska närmar sig och snart går om finskan som näst vanligaste språk i Sverige.

Läs mer om listan i denna utmärkta artikel i Språktidningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar