15 december 2016

Du förstår kompisen bättre.

Kamrater är lättare att ha med att göra. Till exempel finns forskning som visat att fotbollsspelare hellre passar den av medspelarna som hen gillar bättre. Nu finns något liknande när det gäller språk och förståelse. Men det är kanske inte så konstigt? Du förstår helt enkelt bättre, oavsett din ålder, den som du känner än den du är mindre bekant med.

Det kallas familiar talker advantage - när du är i en stökig och kanske bullrig miljö är det helt enkelt lättare att förstå den vars röst du känner till sedan tidigare.
"Det som sägs av den bekanta rösten behandlas med större träffsäkerhet och ökad hastighet."

En forskningsstudie i Cambridge, England slår också fast att även barn har lättare att förstå språket, om det delges av personer de är nära bekanta med. Studien visar på att engelska barns allmänna språkinlärning klart förbättras om de känner de som utövar språket nära dem, trots att forskarna i denna studie använde människor som hade en utländsk brytning.
"Resultaten visar att barnen visar på förbättrad inlärning när de är välbekanta med språkutövarna, även om inlärandet är avgränsat till de mer vanliga orden i barnets ordförråd."

Läs mer om detta, dels i Språktidningen, dels i själva studien (på engelska).

#blogg24 - dag 15

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar