1 juli 2016

Första dagen i "kvinti".

Andra halvåret börjar idag, du vet den halvan med höst och jul på schemat. Men fortfarande är det sommar med löften om många fina dagar än. Så ord som betyder saker kanske bör förklaras lite närmare.

Halv. Otydlig betydelse från början, troligtvis delad. Från början också beskrivning av den ena av de delar som kom efter själva delandet - jämför med gamla ordet hälft. Gammalt ord som finns i de flesta germanska språk. På fornsvenska halver. Troligtvis härkomst från både grekiska och indoeuropeiska, med ursprungsbetydelse skära, dela, rista.

Juli. Idag sjunde månaden, men ordets ursprung är från latinets namn på romarnas femte månad (deras kalender började med mars). Månaden är namngiven efter romerska kejsaren Gaius Julius Caesar - som föddes i denna månad. Ordet kom till svenskan via äldre franska (Juil, Jule - idag heter juli Juillet på franska), från latinets Iulius

Trivia: Hade inte månaden döpts om i gamla Rom kanske vi sagt kvintember eller kvinti idag (gamla namnet i Rom för denna månad var nämligen Quintilis - den femte)

Semester. Ungefär ledighet. Märkligt ord, eftersom det på till exempel engelska nästan betyder motsatsen till svenskans semester. På engelska betyder semester nämligen termin (som i skoltermin).
Ordet kommer kanske via tyskans semester (som betyder ungefär samma sak som på engelska) från latinets semestris - sex månader (sex: sex, mensis: månad).

#Blogg100 övertid - 123

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar