22 september 2015

Vem blir syndabock?

Har vetat om detta en tid, nu har även media blänkare om den kommande/pågående utredningen av varför det gick så fel med flytten av Kommunikationsklasserna i Borås.

Jag har ju min analys glasklar redan sedan länge. När ingen inför den "nödvändiga" flytten frågade varken ungdomar eller föräldrarna vad vi tyckte, gick de ansvariga miste om god insyn hur dessa barn fungerar. När samma ansvariga ytterst lite pratade med och lyssnade till personalen om hur allt skulle kunna ske var det nästan lika illa. För om en inte känner till verksamheten, hur kan en då ta vettiga beslut om den? 

Bristande information
Att samma ansvariga tjänstemän dels antingen medvetet eller omedvetet valde att inte informera under resans gång, dels att inte infoga föräldrarnas av naturliga skäl sena feedback på verksamheten är även det ytterst märkligt. Och antagligen ett lagbrott.
Att allt detta skedde är i mina ögon ett allvarligt tjänstefel, i och med att de ansvariga tjänstemännen inte verkade vare sig för kommunens eller innevånarnas bästa. Om det skett i trots, ignorans eller bara på grund av inkompetens spelar egentligen ingen roll.

Vi går vidare
Har igår pratat med den person på stadskansliet som ska utreda hela historien och det ska bli ytterst intressant vilka slutsatser om det hela som kan dras. Det tar nog ett par månader innan rapporten är klar, kan tänka.

Nå. Här en länk till kortartikel på SR Sjuhärad. Även Borås Tidning har skrivit om detta, men eftersom det är en så kallad plusartikel, kan jag inte länka till den texten.

Ja, just det. Själva verksamheten på Kommunikationsklasserna flyter på bra. Lokalerna är naturligtvis inte helt klara, men snart så. Och jag har hört från personalen att de är nöjda, och att barnen har det bra och relativt tryggt. Känns jättebra att åtminstone kärnverksamheten sköts av kompetenta personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar