16 november 2016

Det som händer nu.

Det är svårt att avgöra vad som händer med svenska i framtiden. Det är till och med ibland svårt att veta vad som händer just nu. Dock finns en rad tendenser, varav flera blir tydliga när de påpekas.

Generellt sett förändras alltid ett språk. Vissa delar förändras långsammare, andra betydligt kvickare. Det enda som är säkert är att inget antagligen blir som förr (hur mycket än vissa personer påpekar att det var bättre förr - sic!)

Fem allmänna tendenser
I en enkel genomgång som Språkrådet gjort är det några huvudsakliga trender som sker just nu, dessa fem är: 

1. Engelsk inflytande. 
2. Större utrymme för andraspråkssvenska. 
3. Visualisering. 
4. Intimisering. 
5. Teknifiering.


För att ge några exempel på engelskt inflytande är det mest uppenbara dels låneord, dels kodväxlingar. Det senare är när anglosaxiska uttryck tas in i svenskan. Hit hör: Känna sig fri att... , Du är välkommen att... och Nu pratar vi...

Andraspråkssvenskan påverkan märks på flera vis, även om det inte gör det så ofta i skriven svenska. Svenskan är i grunden ett SVO-språk, där den naturliga språkföljden är subjekt - verb - objekt. Det är inte den största språkgruppen* och det märks när andragenerationssvenskar pratar. De har ofta en annan ordföljd och den satsbyggnaden börjar etablera sig inom vissa språkområden. Något annat som märks är utlämnandet av vissa ord som hjälper i klassisk svensk meningsbyggnad. Ofta försvinner i, och, det, med flera ord - ord som stödjer i syftningen, men som inte alls behövs i talat språk, eftersom betoningen och sammanhanget ersätter.

Visualiseringen handlar om att vi använder bilder alltmer och i detta sammanhang blanda grafiska element med text, ofta blir även texter grafik. Hit hör också akronymer, det vill säga förkortningar som blir egna ord: vabba är bra exempel. Förkortningen av Vård av barn blir till VAB, som verbifieras till vabba.

Intimisering handlar om en personlig förenkling av språket, där rikssvenska blir allt mindre viktigt. Användandet av svärord, slang, moderna förkortningar från sociala medier med mera hör hit.

När det gäller teknifieringen är den ganska tydlig när du tänker efter. För hit hör nya tekniska hjälpmedel, vars ordbruk ofta påverkas av varifrån (tekniska och geografiska områden) den nya tekniken kommer från. Ord som e-brev, chatt och sms (det senare har inte ens vokaler i sin stavning!) är sådana ord. Hit hör också språkuppfattningar genererade av automatiska språköversättningar, det är inte helt korrekt från början, men godtas ändå.

Läs mer om allt detta på Språkrådets sida (klicka).

*SVO-språkgruppen är den näst största med 43 procent av världens språk, störst är SOV-språken - 47 procent

Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar