9 mars 2016

Del av det som är meningen.

För en språkvårdare är det viktigt att förstå skillnader på ord och ord. Mest eftersom det är med dessa "regler" som du får förståelse för hur språket fungerar, både vad gäller betydelse och till exempel nivån på språket, stilen.

Tänkte ge en enkel grundkurs i grammatik här, en kurs som senare kommer att finnas i sidomenyn. Anledningen är enkel. Det är för alla svårt att hålla reda på alla fakta. Nätet är ett utomordentligt verktyg för att kunna dels uppdatera sig när det gäller språkliga förändringar, dels komma ihåg hur det egentligen är. 
Här några enkla grundfakta om svensk grammatik.


Formlära. Kunskapen om hur orden och deras former fungerar sammansatta i kommunicerande satser och meningar. Satslära. Syntaxen, eller ordningen på de skilda satsdelarna.

Vi börjar med satsdelarna.
Subjekt
Subjekt är ord som beskriver någon eller något som utför handlingen eller är i ett tillstånd.
Jag springer. Hon berättar. De deltog.


Predikat
Predikat är orden som beskriver en handling eller att någon eller något är i ett visst tillstånd.
Jag går hem. Hon tittar på mig. Bilden körde av vägen.


Subjektiv predikatsfyllnad
Dessa ord beskriver det tillstånd någon eller något befinner sig i.
Jag känner mig duktig. Hon är hungrig. De blev färdiga.

Direkt objekt
Kallas också ackusativobjekt. Orden som beskriver någon eller något som utsättes för eller påverkas av handlingen.
Jag tvättade bilen. Hon gav mig boken. De hämtade maten.

Indirekt objekt
Kallas också dativobjektiv. Ord som beskriver någon eller något som får eller fråntages något.
Jag gav lådan till dig. Du tog emot lådan av mig

Objektiv predikatsfyllnad
Dessa ord beskriver resultatet efter att någon eller något har blivit utsatt för en handling.
Jag målade hela pappret grönt. Du gör mig glad

Agent
Agent är ord som beskriver någon eller något som utför handlingen i en passiv sats.
Passiv sats är en sats där det som påverkas eller utsätts för handlingen står först.
Boken skrevs av mig. Utskällningen gjordes av henne. Förstörelsen utfördes av ligister.

Adverbial
Adverbial är de ord som beskriver omständigheterna kring handlingen eller tillståndet.
Jag avslutade jobbet i morse. Hon tog farväl av sin mamma. De var i Borås

Att kunna sina satsdelar är viktigt för att veta vilka form av ordet som ska användas. Pratar du om mig är jag jag när jag beskrivs som subjekt, men jag som indirekt objekt är mig.
Ex; Jag skriver om dig. (subjekt, predikat, indirekt objekt).
Du skriver i din bok om mig. (subjekt, predikat, adverbial, indirekt objekt).

Enkelt va? I morgon tar vi ordklasserna på ett lika enkelt vis...
#blogg100 - 009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar