4 december 2014

Att fira Bona Dea.

4 december är den dag (eller kanske snarare natt) som de i romerska riket firade "den goda gudinnan" Bona Dea. Det är inte så konstigt att du kanske inte hört talas om Bona Dea-firande. Det finns tre goda skäl till det, det enklaste att förstå är att det i var/är i första hand ett firande för kvinnor.

Bona Dea är en enligt uppslagsverk kanske ett samlingsnamn för flera gudinnor inom den romerska mytologin. Enklast förklarades Bona Dea som den "goda gudinnan", som både stod för jungfrulighet och fertilitet - som ytligt sett kan vara lite motsägande. Hon kallas också för Fauna, bland annat eftersom hon är dotter till guden Faunus.
Hon firades i hemliga riter just 4 december. Riter dit bara romerska kvinnor var inbjudna. En festival i hennes ära hölls 1 maj, även då bara för kvinnor.
Bona Dea är intressant, eftersom hon står för det goda hos kvinnor, inklusive helande, sexualitet och överflöd. Det är ingen tillfällighet att hon ofta präglades på mynt i romersk tid.

Nå. till skälen varför denna gudinna och hennes firande inte är allmänt kända. De är tre:
1. Dåtid. Firande är direkt kopplat till romersk tid och mytologi, historien har gjort att riterna glömts.
2. Hemligt. Riterna var hemliga, speciellt för män i allmänhet. Och eftersom män är berättarna och historieskrivarna, finns de inte nedtecknade i någon större utsträckning.
3. Genus. Det handlar om kvinno-riter. Ja. Vi lever i ett patriarkat, som på många vis trycker ned det kvinnliga uttrycket. Bona Dea är till stor del glömt, på grund av att det är ett kvinnofirande. 
    #blogg24 - 04

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar