25 april 2013

Att uttrycka sig historiskt.

Väldigt mycket av de ord vi använder har tillkommit i den ständiga omvandling av vårt språk. Vilket gör att vårt språk på sätt och viss ständigt är nytt. Men här och där dröjer sig uttryck kvar, som har viss historia. Vårt språk är precis som det mesta en blandning av då, nu och sedan.

Jag har tidigare skrivit om språkets motsatser, varför de utgör själva dynamiken i språket och dess utveckling. Idag handlar inlägget om en del av detta motsägelsefulla. För vissa uttryck har mer eller mindre lång historia, trots att de känns levande än idag.
Så här några intressanta uttryck och deras förmodade bakgrund.

"Bevingade ord". Redan hos grekiske skalden Homeros finns beskrivningar av ord så kraftfulla att de "flög från mun till mun". Senare, på 1800-talet börjar uttrycket användas om till exempel citatsamlingar.


"Mellan hägg och syren". När skomakaren tar semester. Uttrycket tros komma från en skomakare i Göteborg runt början av 1900-talet. Från början bara ett uttryck i familjen efter skomakaren, men sedan det användes i ett radioföredrag på 1960-talet används det allmänt.

"Ha häcken full". Betyder att vara överlastad med arbete. Ordet häck syftar på låda eller vagnsdel, lånat från lågtyskans hek som betyder grind, galler
Uttrycket är känt sedan 1890-talet. 
En liten intressant notering: när en del använder ordet häck om människans bak, är det ett annat ord än det ovan som lånats in, denna gång från holländskans hek, med betydelse bakdel på fartyg. Många tror idag att uttrycket Att ha häcken full har med denna bakdel att göra, men det är alltså fel.

"Det fina i kråksången". Med betydelsen finessen, eller den dolda poängen med något. Tidigast känt från ett skådespel av August Blanche från 1843, "Positivhataren". Syftande på att kråkans vårläte är en musikalisk finess, jämfört med dennes normala, vanliga högljudda och omusikaliska läte.

"Det som göms i snö kommer upp i tö". Med flera betydelser, till exempel att det som göms på osäker plats visar sig snart. Eller det onda dolda, kommer alltid fram
Inte bara en sångtext av Robert Broberg, utan ett uttryck som vi vet användes redan tidigt på 1600-talet. Första referens till uttrycket är från 1602.

Dessa fem uttryck är bara ett litet axplock, det finns mängder av dem. Bland annat är många av våra metaforer (bildliknelser) ofta betydligt äldre än vad vi tror...
#blogg100 - 093

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar