16 oktober 2017

Engelsk konstruktion på svenska.

Inte ett eget längre inlägg idag, utan delning av en intressant text om svenska språket från dagens GP (Göteborgsposten). Det är Lars-Gunnar Andersson som berättar att det blir allt vanligare med så kallade konstruktionslån från engelskan. Inte kanske så konstigt när vi använder engelska så mycket.

Så frågan är, kommer engelskan fortsätta att dominera som största inlåningsspråk? Och hur långt kommer det att gå, kommer svenskan att överleva som eget språk? Jag tror det, vad tror du?

Ett kort citat från den länkande artikeln:
"... Det vanligaste är att vi lånar ord rakt av i engelsk form, till exempel app, hint, cool och smiley. Listan kan göras längre.
Ibland översätter vi ordet, och sådana lån kallas översättningslån, till exempel livskvalitet (quality of life), ståuppkomiker (stand up comedian) och kokar ner till (boils down to). De flesta upplever nog inte livskvalitet som ett lånord.
Översättningslånen passar smidigt in i svenskan. För den som vill motarbeta lånord är de försåtliga i sin svenska språkdräkt.
Vi lånar också in fraser i översättning ord för ord. För cirka 50 år sedan blev uttrycket ha en bra dag vanligt. Det var förstås engelskans have a nice day som låg bakom. ..."


Läs mer genom att klicka dig till GP här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar