21 januari 2014

Mer språk, men färre lärare.

Intresserad av språk? Du är inte ensam. Enligt till exempel Patrik Hadenius är intresset större än på länge. Paradoxalt är det dock så samtidigt som allt färre vill utbilda sig till språklärare.

Hadenius berättar (enligt artikel i Svenska Dagbladet) att det är fyra skäl till varför språkintresset är så stort just nu:
1. Det finns inspiratörer. 
2. Vi har invandring, 
3. Andra språk fascinerar oss och vi använder dem allt mer. 
4. Teknikutvecklingen. 
Språktidningen

Vem är jag att säga emot. men just paradoxen att vi i allt större utsträckning gillar och använder språk, samtidigt som allt färre vill syssla professionellt med att lära ut dem är allvarlig.
Fast jag tror att det mer säger något om vårt skolsystem, än om språklusta.


Klickar du här hittar du artikeln på Svenska Dagbladet.
Klickar du här kommer du till Språktidningen (där Patrik Hadenius är chefredaktör).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar