22 januari 2014

Ord i detta nu.

- Ständigt denna vessla, sa Ture Tventon. För mig ett uttryck i tiden, för de flesta andra lagom arkaiskt eller möjligtvis obsolet. Jag säger så, menandes att saker och ting upprepar sig...

När det gäller modern svensk historia delar jag mångas oro över en smått egocentristisk period i politik och samtidsrapportering. Att just en politiker på högra delen av den politiska skalan kräver förståelse för sin situation, trots att han själv knappast visar upp ett större mått på empati, var inte möjligt för säg 20 år sedan. Men idag kan han göra det utan att alla ställer sig upp som en hen och fördömer.

Ord har speciell förmåga att spegla tiden. Så jag väljer att lyfta fram tre ord, som kanske inte är helt moderna, men definitivt aktuella.

Bigott. Klurigt ursprung, inlånat i svenskan från franskans bigot, antingen från fornfranskans bigote som betyder börs eller spanskans bigote som betyder mustasch. Eventuellt från germanskans bi got som betyder vid gud.
Hur som helst. Att vara bigott är att med överdriven stränghet tillämpa till exempel religiösa regler. Ordet används också för en som är hycklande eller skenhelig

Demokrati. Betyder av folket styrt. Ett ord många av oss fick lära ursprunget av redan i skolan. Av grekiskans två ord demos, som betyder folk och kratein som betyder härska. Mer allmänt använt i västvärlden efter franska revolutionen. 

Perspektiv. Från franskans motsvarande ord perspective, som egentligen betyder utsikt. I svenskan oftast använt i överförd betydelse; att se något i förhållande till annat. Det vill säga att jämföra för att få en bättre förståelse.

Arkaiskt. Ålderdomlig. Eller ibland orörd. Som epok i konsthistorien anges arkaisk tid som cirka 800 - 480 f kr. 
Obsolet. Från början mest en juridisk term, en lagregel som visserligen gäller som som inte längre tillämpas. Ordet finns på engelskan för ting eller företeelser som inte längre har tidsenlig funktion och som inte längre behövs. Även i svenskan börjar ordet användas på detta vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar