2 mars 2013

En silvrig tvåa.

2 mars idag. Dags för räkneord igen. 
Efter ett kommer två. Som i duo, dubbel och sekundär. Eller social sett tvåsamhet. Aktuellt på mer än ett sätt eftersom svenskar i dagarna hela tiden kommer tvåa i VM i skidor i Italien. Det är lite silver över ordet två.

Två. Gammalt ord för att tvätta sig, men inte det vi är ute efter. 
Gammalt räkneord, som genom historien haft en rad olika stavningar - alla liknande. Till exempel det medeltida twem. Nära släktskap med duo, som vi tagit från latinet.

Duo. Latin för två. Kan härledas hela vägen till sanskrit, med släktord hos i princip alla europeiska språk. Finns även i grekiskan, dyo.

Sekund. Tidsbegrepp. av latinets secunda. betyder ursprungligen den andra (i förhållande till minut). Finns i till exempel italienskan som uttrycket minuto secundo. I svenska använder vi även ordet sekunda för betydelse av andrahandskvalitet.
Sekundär. Betyder ungefär den andra i betydelse. Från latinets secundare. Återfinns i låneordet sekond, som ju betyder följande eller den andre. Av latinets secundus. Alla ovanstående ord är släkt.

Dubbel. Fornsvenskt ord, av latinets duplus som betyder tvåfaldig. Men faktiskt enligt en del språkforskare urbesläktat med ordet för tvivel, jämför bara med orden dobbel och diplom (omtvistat).


"Vi två utgör en skön duo, som ständigt sekunderar varandra. Inga tvivel, utan varje sekund är vi beredda att i dubbel bemärkelse dubblera vår ansträngningar för att aldrig bara komma tvåa. Fast ibland fattas bara en sekund för att undvika den sekunda andraplatsen."


Läs om första räkneordet här

#blogg100 - 039

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar