4 januari 2017

Mer rätt i texten.

Snyggare texter? Det handlar inte bara om stavfel och läsbarhet, det handlar också om den språkliga hanteringen rent grammatiskt sätt. Här fyra enkla tips på vanliga språkfel i texter.

Både/för
Om man placerar både före för i meningen måste prepositionen (både) för upprepas.
Exempel:
Instruktionen är skriven både för män och för kvinnor.
Instruktionen är skriven för både män och kvinnor.


Tack vare
Tack vare används i positiva sammanhang och på grund av i neutrala. Skriv alltså inte Tack vare dödsfallet....

De/dem
De är stor skillnad när det gäller meningsbyggnad på subjekt (den eller det som gör något) och objekt (den eller det som är utsatt för handlingen).

Exempel subjektsform:
de, vi
Exempel objektsform:
dem, oss

Om du tvekar mellan de och dem kan du göra ett test genom att ersätta de med vi och dem med oss. Då hör du oftast vad som låter bra och kan på så sätt välja rätt. Som i denna mening.
För de/dem som vill åka med avgår bussen om en timme.
Om du ersätter de/dem med vi/oss hör du att oss låter bäst och då är det alltså objektsformen dem som gäller.

Före/innan
Före och innan är inte utbytbara i alla sammanhang, men i många. Något som länge vållade diskussion i språkvärlden, men som numera är helt accepterat, är användningen av innan som preposition.
I följande exempel ses numera båda alternativen som korrekta:
Vi studerar mycket innan jullovet.
Vi studerar mycket före jullovet.


Fast orden är inte utbytbara vid inledningen av bisats. Det är nämligen bara innan som ska användas som bisatsinledare (s.k. subjunktion). Ett exempel på en korrekt formulering är:
Vi kommer att hinna med allt vi måste innan sommaren kommer.
I detta sammanhang ses det inte som korrekt att byta ut innan mot före. ”Vi kommer att hinna med allt vi måste före sommaren kommer” betraktas alltså inte som korrekt. I det fasta uttrycket innan dess kan man inte heller byta ut innan mot före.

Sammanfattningsvis kan både innan och före användas som prepositioner till exempel före middagen, 
före kvällen eller innan middagen, innan kvällen. Däremot duger bara innan när det handlar om att inleda en bisats.

2 kommentarer:

  1. Oj.
    Läser och tänker instinktivt "Jag talar inte grammatiska". :-)
    Däremot gör jag som du skriver, jag hör vilket som blir rätt, och både skriver och talar en ganska god svenska (och engelska dessutom) med hjälp av det. Men frågar du mig varför, så blir jag stum, efter att jag sagt "Det låter bara rätt!".

    SvaraRadera
  2. Jobbade ganska länge på Sveriges Radio och upptäckte att positiv feedback fungerade bättre om jag var noggrann med att berätta varför och hur medarbetare gjorde ett bra jobb. En annan sak jag upptäckte var att den som jobbar mycket med språk, blir bättre efterhand (mig själv inkluderat)

    SvaraRadera