15 december 2015

Var det nobelt gjort?

Dubbeltydig fråga...
Nobel eller bara nobel? Det har du väl koll på, så här några dagar efter det stora prisfestandet. För det var väl nobelt gjort, detta att skänka pengar till de som gjort/gör stora upptäckter?

Nobel kan ju uttalas på i huvudsak två olika sätt. Antingen är det ett namn och trycket ligger på andra stavelsen (nobe:ll) eller så är det ett adjektiv och ordet uttalas med dels tryck på första stavelsen, dels med mer å-liknande o (nå:bel). Det skiljer en del mellan dessa ord, men visst hör de ihop.

Nobel. Via franskans noble, ursprungligen från latinets nobilis med betydelse förnäm, ädel, berömd eller känd. Latinets ord är avlett ur roten för ordet noscere, med betydelse känna eller kunna (jämför till exempel med engelskans know).
Just betydelsen ädel har använts för att för i tiden benämna de som "var bättre" och befriade från skatt, det vill säga adeln (Jo, orden ädel och adel är nära besläktade). På engelska används detta fortfarande i uttrycket nobility med betydelse just adel.

Namnet Nobel då? Njaee. Troligtvis en variant av ortsnamnet Nöbbelöv i Skåne, efter att en uppländsk häradhövding därifrån tog namnet Nobelius. Det finns andra som skrivit om det, mer kan du läsa om du klickar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar