29 december 2015

Ögonkramp...

Jo. har skrivit om det tidigare i år. Mitt favorit-nyord för 2015 är definitivt klittra. Få nu inte ögonkramp, skälet är gott. Det är ett demokratiskt ord, som sätter namn på något om alltid förekommit. Det är frigörande och rättvist. Precis som det ska vara.

Annars slår det mig att rätt många av orden på årets lista har funnits en längre tid (ex cosplay, douche, groupie), men kanske inte använts så mycket. Och andra har fått en delvis ny betydelse (ex funkis, douche, haffa). Sedan har vi sammansatta orden, som försöker beskriva samtiden och våra möjligheter respektive problem (ex avinvestera, faktaresistens, nyhetsundvikare, rattsurfa). Och som vanligt är det några få av de utvalda, kanske tre till fem stycken, som kommer att överleva nästa år, däribland groupie och svisha...

Och hela nyordlistan inklusive förklaringar hittar du här (en pdf: klicka), som vanligt hos Institutet för Språk och Folkminnen


ögonkramp Kramp i ögat som bland annat kan orsakas av att man tittar för nära och för länge på en mobiltelefon (2004). Fenomenet falsk närsynthet och ögonkramp har ökat kraftigt bland unga - att de får svårt att fokusera blicken på längre avstånd. Orsaken är att de sitter allt för mycket med näsan i telefonen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar