1 oktober 2015

Hur långt är ditt språk?

I jobbet som modern copywriter, måste den textansvarige vara medveten om skillnader i språk, även om en inte själv står för själva översättningen. Annars fungerar ju inte design, koncept och text som en enhet.

Tyska är ett bra exempel. Den som jobbat ett tag vet att tysk text översatt från svenska ofta är betydligt längre än den svenska. Mängden text är ALLTID viktig för marknadsföring, ofta blir texten i sig ett grafiskt element och då är storleken på texten avgörande. Går du från svensk broschyr till tysk, måste alltså även oftast grafiska designen göras om. Här är översättning till engelska lättare, eftersom själva textmängden oftast är lika stor (lika lång) som den svenska. 

Längdskillnad
Dock går inte en svensk text att översätta rakt av till engelska, med de semantiskt korrekta orden, eftersom sammanhang med mera skiljer beroende inte bara på ordval, utan även meningsbyggnad och sammanhang.

Även jag gör fel. Tyckte än gång att min egen värdemening för mina gatufoton var bra: Imagination out of ordinary. Fick bakläxa och jag vet varför. Det heter på engelska Out of the ordinary, eftersom den abstrakta tanken på engelska ofta behöver en bestämd artikel - i detta fall the. En lär sig alltid.

Budskap och känsla
Nå. Direkt översättning fungerar ju aldrig bra om uttrycket, meningen eller stycket samtidigt bär på ett värde, ett budskap. Ibland är det inte ett exakt budskap som ska lyftas, utan mer än känsla. Ska försöka beskriva det med två kort-texter, två haikuer. Den första (svenska) ser du längst upp. Den andra kommer här. Vad tycker du? Är känslan densamma i de båda texterna för mottagaren?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar