7 mars 2015

Genus äger ditt språk.

I morgon är det åter Internationella Kvinnodagen. Och inför denna viktiga dag är det tyvärr åter dags att säga detta:
Du kanske inte tror på att även språket är ojämställt? Trots det uppenbara, när genusspecifika ordet man symboliserar människa och att det finns så många som inte förstår varför pronomenet hen finns. 

Låt mig då visa på några enkla exempel på varför det är utom tvekan att språket dels skiljer beroende på könet hos den som uttrycker sig, dels är ett verktyg för att förminska kvinnor.

Hysteri. Att vara hysterisk är något som tidigt förknippades med kvinnor och som språkligt fortfarande har den kopplingen. 

Hysteria är nämligen för det första det grekiska ordet för livmoder. För det andra var det en gammal grekisk vanföreställning att livmodern kunde lösgöra sig vandra fritt runt i kroppen och orsaka olika sjukdomar. Hysteri var fram till 1900-talet vetenskapens benämning på en rad psykiska sjukdomstyper. Att koppla en viss typ av sjukdom till en kvinnas anatomi, utan någon som helst vetenskaplig grund för det säger väl det mesta.

Uttrycket kvinnor pratar mer än män är direkt felaktigt. Vetenskaplig forskning visar att kvinnor i hemmaliv och när de är på telefon pratar mer än män. Men i alla andra uppmätta sammanhang (anställningsintervjuer, föreläsningar, debatter med mera) är det snarare så att kvinnor pratar (och tillåts prata) betydligt mindre än män. Ändå tillåts detta att kvinnor pratar mer vara en allmän sanning. Varför?


Riksdagspolitiker är olika i sitt språkval, delvis beroende på kön, där både ord- och ämnesval skiljer. Språkskillnaderna är större dels bland äldre politiker, dels bland de borgerliga partierna, än hos grön-röda partier. Nej. Inget jag bara påstår, utan något en vetenskaplig studie visar på.
I den vetenskapliga artikeln om studien: 
Exempelvis är orden kvinnorbarn och män tydligt överrepresenterade bland kvinnliga politiker, medan möjligen är ett ord som är vanligare när män talar. 
Studien visade också att det är lättare att åldersbestämma politiker i högerblocket än dem i vänsterblocket. Detta skulle kunna tyda på en större språklig kontinuitet över generationerna för vänstern, medan äldre och yngre högerpolitiker i högre grad föredrar att använda olika ord för att föra fram sin politik.

Språket skapas tidigt. Jag intervjuade en gång en forskare på Högskolan i Borås som tittat noggrant på förskolan och könsroller. Hennes slutsats är:

"När pedagogerna pratade om pojkar var det som individer, flickorna benämndes oftast som grupp."

Och a propos ordet hen
Varje dag används hen i 15 till 20 svenska dagstidningar och fler och fler reportrar använder ordet för att det är smidigt. Smidigt för att ett enda ord ersätter uttrycket han eller/och hon.
En stor del varför hen används alltmer är alltså inte för att det är jämställt, utan för att det är smidigare i texten.
Och. Att börja använda hen är ingen språklig revolution. Jämfört med till exempel den tidigare språkutvecklingen i svenskan då maskulinum och femininum började tas bort, med början redan på 1300-talet. Klicka och läs denna intressanta historia... 

Nu när du vet allt detta. Vad gör du åt det?
#blogg100 - 07

2 kommentarer:

  1. Hen. Jag bor utomlands sen 23 år tillbaka och många nya ord har jag väldigt svårt att ta till mig. De kommer liksom inte naturligt eftersom jag inte använder svenskan varje dag. Jag upptäckte dock att hen är ju ett väldigt bra ord. Det tog tid för mig att börja använda det men nu när jag har upptäckt det så tycker jag det är mycket bättre än man.

    SvaraRadera
  2. Precis, det är enklare, smidigare. Och genusneutralt...

    SvaraRadera