5 november 2013

Fel, fel, definitivt fel?

Att vissa uttryck förvanskas, är kanske en naturlig följd av språkutvecklingen. Men vissa förändrade äldre uttryck blir faktiskt mest roliga...

För det heter (i alla fall från början) inte:

1. Annat ljud i källan
Får mig att se en bild i huvudet när en person lutar sig öven en brunn (en källa) och plötsligt hör något annat... Men nej, det handlar om en skälla, något som ger ljud från sig. Inte ens uttalet är lika, olika sje-ljud helt enkelt.

Annat ljud i skällan är det ursprungliga uttrycket.

2. En god handburgare

Finns viss logik i denna felaktiga variant. Du äter ju ändå med handen, eller hur? En god hamburgare är det ursprungliga uttrycket.

eller
3. Dra alla över en kant. Används förvånansvärt ofta, även i diverse nyhetstexter. Omvandlingen från kam till kant beror naturligtvis på att många (de allra flesta antagligen) inte förstår sambandet mellan ordet kam och att generalisera (det som hela ursprungsuttrycket betyder att en gör).


Dra alla över en kam är det ursprungliga uttrycket.
Till och med Språkrådet har en åsikt om detta specialuttryck. Det kan du läsa om här.Dessa något felaktiga sätt att uttrycka sig på kallas nattuttryck, mer om dessa kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar