14 februari 2013

Hjärta och smärta rör.

Kärlek - en kär lek...? 
Sätt fart på livet med rörelse. Det är att gå från kär till kärlek det. Och här är härledningen för viktiga ord 14 februari - Alla Hjärtans Dag.

Fast först den praktiska delen av att fira Alla Hjärtans dag/Valentin. Du kan väl HLR? Här kan du läsa mer om det. Och att allt fler lär sig HLR har inneburit att fler överlever. Läs om det här.

Så över till dagens clou, orden och var de kommer från:

Hjärta. Fornsvenska hiærta. Germanskt ord som det finns varianter av i flera språk, jmf med engelskans heart och tyskans herz. Troligtvis finns samband med indo-eropiska kerd som i sin tur även lett till cord och kardi. Sammantaget är de flesta europeiska språks ord för hjärta besläktade.

Smärta. Troligtvis besläktat med indoeuropeiskans smerd som betyder bita. En typ av gammalt känsloord där innebörden härleds till orsaken, att bli biten ger smärta. Direkt besläktat med engelskans smart, som betyder ungefär liten smärta.

Kär. Fanns redan i fornsvenska som kær. Gammal låneord från fornfranskans cher, av latinets carus. Kan användas med glidande betydelse. Kommer ihåg en skånsk klasskamrat på JH som till en annan vän sa: Gunnar, ja han är kär! Men bara i betydelsen att jag var en bra kamrat. Hon som hörde det trodde något annat, vilket jag är nöjd med...

Lek. Fornsvenskans leker har flera betydelser, till exempel hastig rörelse, ras, kamp och även lek. När vi säger att en fisk leker (om parningsprocess) syftar ordet direkt till fiskens rörelse i vattnet.

Kärlek. Att sätta dit ändelsen lek på ett annat ord har med betydelsen rörelse att göra. Enligt entymologen: syftande till företeelse som yttrar sig i häftiga rörelser, där rörelse även finns i överförd betydelse känslor.

Dagens slutsats. Vill du undvika onödig smärta i hjärttrakten är det bra att satsa på något som väcker rörelse hos din partner. Eller enklare. Visa kärlek.

#blogg100 - 023

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar