24 februari 2017

Sammanfattat år.

Fick i uppdrag att producera och vara projektledare för ett tidningsprojekt för Navet Science Center i Borås. Att på ett lättillgängligt och aptitligt sätt berätta om hela 2016 års verksamhet ställer sina krav, bland annat eftersom tidningen både skulle visa på både lekfullhet och professionalism. Tur att de två kan finnas sida vid sida.

Qualia heter tidningen, som Navet inte haft igång på några år nu. Mitt uppdrag vartill stor del att skriva alla texter, men även dels att göra om tidningen något (modernisera), dels se till att hitta ett arbetssätt som är upprepbart, dels speglar den trovärdighet som Navet står för.

Tacksam för arbetet som Daniel Ståhle gjort. Bland annat är det hans figurer Navet-figurer Tunda och Triton som finns på framsidan. Hans illustrationer berättar mycket om den lekfullhet som Navet använder i pedagogiken. Samtidigt är detta populärversionen av årsberättelsen och kravet på korrekt återgivande av verksamheten är viktig.

En viktig resurs
Det är inte alla som förstår vilken stark resurs Navet är för Boråsregionen och kommunerna där. Oftast refererar människor till de öppna utställningarna som barn, ungdomar och vuxna älskar att ta del av. Men Navets huvudverksamhet är att vara regionens resurs inom pedagogik för naturvetenskap, matematik och teknik. Och lyckats har organisationen. Under 2016 rankade Skolverket Navet som den bästa i Sverige (tillsammans med Teknikens hus i Luleå) av de sammanlagt 23 science center som finns.
Ett lite exempel på innehållet:
"... Tesset är grunden för en hel del av framtiden på Navet. En framtid där Navet och pedagogiken här är Boråsregionens skolors självklara resurs när det gäller moderna tekniker, men även för nya, bättre anpassade undervisningsmetoder.

– För alla pedagoger finns våra resurser i Tesset för att visa vilket utbud som finns och vad som fungerar bra pedagogiskt. Vi vill erbjuda pedagogerna möjligheter att komma igång med dessa tekniker i sin undervisning, säger Anna Gunnarsson.

– Med förändringen i läroplanen där undervisning om och i digitala tekniker är obligatorisk från 2017, blir vi på Navet en allt viktigare kunskapsresurs för pedagoger på alla nivåer. Hos oss är det möjligt att ställa frågor om hur och vad samt att kunna få vara uppdaterad om den nya teknikens möjligheter. Vi vill ge pedagoger ute på skolorna en chans till inspiration."


Nå. Texter, viss fotografi, texttvätt, korrektur och projektledning (t ex tryck och samordning grafisk design) låg på mitt bord. Och tidsplanen höll hela vägen, tidningen kom från tryckeriet i god tid till Navets deadline sista januari i år.

Qualia
: Den subjektiva (personliga) upplevelsen när vi som människor interagerar med någon eller något. Till exempel smaken av mat, upplevelsen av en färg eller känslan vid fysisk beröring.


Vill du veta mer om mina metoder, texter och det jag kan göra för dig, kolla in min professionella hemsida. Där kan du också läsa mer om kommunikation på yrkesnivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar