20 september 2016

När engelskan tar plats.

Vad betyder ta plats på svenska. Egentligen? Språktidningen nyligen publicerade en artikel om hur detta i nyare betydelse är ett svensk nyord - trots att det uppenbart är ett rent anglosaxiskt uttryck. Personligen tycker jag att det är synd att ta in uttryck som har klart bättre uttryckssätt på svenska.


Språktidningen skriver:
Nu håller en ny betydelse av ta plats att etablera sig i svenskan. Allt oftare används ta plats i samma betydelse som ’äga rum, ske’. Det handlar om en direktöversättning av engelskans take place.


För på svenska kan det ju äga rum, ske även heta händer, sker, inträffar och så vidare. Behövs verkligen ett nytt engelskt uttryck - bara översatt till svenska?
Som vanligt är det brukarna som avgör, det vill säga kommer detta språkbruk att etablera sig? Det är ju inte det enda exemplet...

- du är välkommen (varsågod)
- printa (skriva ut)
- supporters (supportrar)
med mera...


Läs artikeln här: Språktidningen om ta plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar