25 augusti 2015

Teori om medvetande.

Att kunna teoritisera (tänka och formulera sig teoretiskt) är en viktig del av att vara människa. En viktig del av detta är det som kallas Theory of Mind. Inte en teori i sig, utan förmågan att människor, att de har en tankevärld själva.

Det är endast några få andra djur som har denna förmåga (om än mindre effektivt än människor). Det är elefanter, delfiner, apor och andra havslevande däggdjur som visat på detta genom vetenskapliga studier. En elefant kan till exempel ställas inför en spegel och förstå att det är den som syns. Något som de flesta andra varelser på jorden inte kan förstå.


Nå. tillbaka till Theory of Mind. Jag har en autistisk son, för mig är begreppet levande varje dag. 
Ett exempel hur Theory of Mind fungerar i praktiken. Om jag sträcker fram min öppna hand till en människa, kommer de allra flesta att förstå min avsikt. De kommer i alla fall att tolka den som en avsikt från min sida. Men en autistisk människa tolkar inte alltid min gest som en avsikt, utan kanske mer som något som bara dyker upp i hens värld. De reagerar därför mest utifrån sina egna behov, snarare än behoven eller önskemålet från den som sträcker ut handen. Kanske slås till och med handen bort, för att den är i vägen. Många autistiska barn har denna problematik, formulerat som brist eller saknad av Theory of Mind.

Vad är bristen?
Men jag ser denna brist bland många andra, som ändå borde ha förmågan. Det handlar om skälet till varför det är viktigt med omsorg, empati och igenkännande. Vi har nämligen dessa förmågor (som del av Theory of Mind) för att överleva som art. Vi människor har nytta av att kunna visa omsorg om andra människor, eftersom detta gagnar vår överlevnad. Att inkludera andra människor gör gruppen starkare. Vi förstår dessa genom att kunna teoritisera över hur den andres situation dels påverkar oss, dels kan vara en fördel för oss.
Naturligtvis finns andra drivkrafter som istället kan avvisa vilja till omsorg. Däribland finns hot om överlevnad. Men i stort har denna delförmåga i "Theory of Mind" gjort oss starka som ras. Som härskare över jorden.

Men då min enkla fråga: Varför så många som inte inser detta? Att inkludering är del av överlevnadsstrategin. Att hot, krig och våld i allmänhet förstör för oss alla? Finns brister i Theory of Mind hos många?

Mer att läsa
Här (klicka) en kort text från autismforum som väldigt enkelt förklarar begreppet.
Intressant kulturartikel från Dagens Nyheter om våra sammanhang och varför just de realtionerna gör oss till männiksor
En ganska lång pedagogisk artikel (översatt från danska) som avhandlar teorierna och konsekvenserna av dessa kring Theory of Mind. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar