19 november 2014

Präglad redan som liten.

Språk och tid hör ihop. Precis som kulturell betingning och språk. Språket är - för de flesta av oss - en del av människors kommunikativa palett. Och det språk vi hör i unga år präglar oss kanske hela livet.

Nu senast kom en mycket intressant vetenskaplig publicering från Kanada om att språklig prägling före ett års ålder sitter i mycket länge, kanske hela livet. Enligt denna forskning har du som hörde ett speciellt språk under livets första år, alltid kvar en prägling av just det språket. Läs mer genom att klicka här (artikel i Språktidningen):
"Modersmålet skapar neurologiska mönster i hjärnan som inte försvinner – även när kontakten med modersmålet upphör redan vid ett års ålder. Det visar en kanadensisk forskarstudie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS."
Fast jag tänker vidare. Denna forskning ställer egentligen fler frågor, än den ger svar. Om detta är sant, varför är det så? Påverkar detta oss i språkliga, sociala och kulturella val resten av livet. Kan präglingen ske på mer än ett sätt, det vill säga genom att höra det från vår omgivning? Är det bra eller dåligt med denna språkliga prägling. Och så vidare. Vi avvaktar och undrar när nästa språkforskningsprojekt ger oss dessa svar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar