22 oktober 2014

I höstvattnets mörker.

Suck. Försvarsmakten jagar efter misstänkt undervattensverksamhet. Känns igen. Och känns som om de flesta jag känner mest känner för att håna Försvaret. Med viss rätt.
För de fick aldrig upp något då och det känns verkligen inte som de kommer få upp något nu. Fast den som lever får se.

Nej. Påstår verkligen inte att det måste vara rysk undervattensverksamhet, för sådana uttryck måste faktiskt bevisas före de påstås. Men i media finns i alla fall nästan inget tvivel om vem som gör vad...

Kränka. Från fornsvenskan kränka som även betydde försvaga, förstöra eller överträda. Kommer i sin tur från medellågtyskans krenken (jmf med dagens kränken som betyder förnärma), det är troligtvis från tyskan som dagens betydelse kommer.

Ryss. Folkslagsnamn, tidigare ofta rysse. Från fornsvenskans rysser, ryz, ryze eller ryza. Kommer från slaviskans rusi eller rus. Kan eventuellt vara släkt med finskans namn på en svensk, ruotsi. Osäker med exakt härledning, en del hävdar samhörighet med svenska ord som i till exempel ros- i Roslagen.

Hat. På fornsvenska had. Finns med motsvarighet i alla germanska språk (tyska hass och engelskans hate). Troligt är att urbetydelsen var förfölja, tidigare betydelse även fientlig förföljelse. Tydligt germansk ord, möjligtvis besläktat med grekiskans kedos, med betydelse sorg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar