6 september 2011

Attityd, fokus och tillit,

Skrev nyligen ytterligare en krönika för IF Elfsborgs officiella hemsida. En krönika om Attityd, Fokus och Tillit som du hittar här. Det intressanta med dessa ord är att de dels är riktigt gamla, dels att två av dem från början är rent tekniska termer. Och att de tre orden har viktiga överförda betydelser idag...

Attityd har samma ursprung och daglig användning på svenska som på engelska - attitude. Ordet betyder numera egentligen hållning, kroppsställning, åtbörd. Det kommer från italienska attitudine, ursprungligen en teknisk konstterm som betydde en figurs hållning i skulptur eller målning. Används mycket ofta i andra tekniska sammanhang, till exempel betyder ett flygplans attityd vilken vinkel det har gentemot markplanet. Men det hände något i början av 60-talet, då ordet började användas i negativ betydelse för persons motvilja till konformism. Ex: vad är det för attityd? skrek läraren upprört. Idag har de som växte upp med den negativa attityden tagit till sig ordet och laddat det positivt igen. En tjej med mycket attityd är i princip häftig, annorlunda och viljestark. Min åsikt är att ordet säkert kommer fortsätta att utvecklas. Attityd.

Fokus. Mycket speciellt ord som ursprungligen betydde hem, härd, eld. Är även det från början en teknisk, fysikalisk term. Att fokusera ljusstrålar i konvergeringspunkt är att samla strålarna till en brännpunkt (därav kopplingen till eld). Så småningom, vid 1700-talets slut, fick ordet fokus betydelsen centrum för aktivitet eller energi. Idag är ordet och alla dess former mycket användbart, det vi sätter i fokus är det vi koncentrerar oss på. Det är viktigt att fokusera och en del använder ordet lite märkvärdigt knöligt med uttryck som fokalt, fokalisera och än värre det semantiskt felaktiga foki (fler fokus, konstigt eftersom fokus betyder EN brännpunkt). Fokus.

Tillit. Det är lätt att hitta härledningen (och betydelse) här: lita på. Men ordet lita är i sin tur lite knöligare. Kommer troligtvis från ett eller möjligtvis två germanska verb. Och det är ett gammalt uttryck, detta att lita på någon. Det tycker jag är lätt att förstå, eftersom ordet är centralt i social gemenskap. Samtidigt som språket fick sin funktion (kunskaps- och informationsbärare i sociala grupper) måste ord av denna typ varit extra viktiga. För vem i hela världen ska man lita på? Tillit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar