23 juni 2011

Sätt att veta.

Det finns en rad fina ord som är bra att känna till om man jobbar med ord, meningar och hela texter. Semantik, lingvistik och stilistik är det som gör att jag kan arbeta professionellt. Förklaring följer...

De givna förklaringarna först.
Semantik = vetenskapen kring språkets betydelse, även tolkningen av språkliga tecken. Till exempel, vad betyder egentligen ett ord? Ibland insorterat under lingvistik.
Lingvistik = vetenskapen om mänskligt språk, avseende funktion och tolkning. (Ja, grammatik är en del av lingvistiken.)
Stilistik = sättet du väljer att använda språket på, avseende satsbyggnad, interpunktion, ordförråd med mera.

Sedan den enkla förklaringen.
När du med semantiken plockar ner enskilda ord och enstaka meningars exakta betydelse, använder du istället lingvistik för att förstå hela systemet av att skriva eller prata ett meddelande. Stilistik å andra sidan är det val av stil, tempus, aktion du gör i ditt språk. Oftast används språket med omedveten stilistik. Och stilsäker anses den som håller sig till ett "sätt" eller en metod i sina uttryck.

Ihopsatt, med sammanhang.
Att veta vad ett ord betyder och varför du använder just det i en given mening beror på vad jag väljer semantiskt sätt, sedan löser jag alla språkliga problem både med kunskap om lingvistik och med förståelse för stilistiken. Jag vet vad jag vill säga och till vem. Jag väljer stil med att till exempel alltid tala i första person singularis, i presens och med meningar som inte är längre än huvudsats och en bisats samt inte längre än 12 ord långa.

Med kunskap (inte om terminologin utan om betydelsen om allt detta) kan jag lösa språkliga problem och framför allt inte skapa nya kommunikativa problem för mina läsare/lyssnare. Det är den kunskapen som gör varför jag kan ta betalt för mitt jobb. Vi kan alla prata, skriva och kommunicera, men inte så många förstår hur det fungerar. Språkligt sett...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar